Výrobní program


Pružný konstrukční systém umožňuje vypracování výrobní dokumentace během velmi krátké doby, přičemž je respektováno přání zákazníka, jak po stránce technické, tak i termínové. Více než 80 % zakázek je atypických svým řešením pro daný konkrétní případ použití, a to bez cenových příplatků za zakázkovou výrobu. Krátké dodací lhůty spolu s moderními prvky a jasnou strategií rozvoje firmy, umožňují export zařízení i na náročné západní trhy. Firma dle přání zákazníka poskytuje odborný servis i dodávku veškerých požadovaných náhradních dílů.

10033

Instalovaných zařízení celkem

Naši partneři


Za dobu svého působení jsme spolupracovali s významnými tuzemskými i zahraničními společnostmi, mezi které mimo jiné patří: