Doprava a hygienizace kalu

Mobilní hygienizace kalu vápnem - MHKV

Kategorie
Doprava a hygienizace kalu

- Mobilní hygienizace kalu vápnem zahrnuje sestavu zařízení mobilního typu, určenou k dávkování vápna do odvodněného kalu.

- Sestava zařízení, umístěná na valníku umožňuje provádět hygienizaci kalu přímo na různých čistírnách odpadních vod.

- Tato jednotka navazuje na převoznou nebo stabilní (stávající) sestavu odstředivky a dopravníku kalu.