Reference


Firma Fontana R, s.r.o. již vyrobila a dodala tisíce výrobků, a to výhradně podle vlastní výkresové dokumentace. V případě zájmu o podrobnější informace nás prosím kontaktujte. Výrobní sortiment je postupně rozšiřován a výrobky jsou průbežně zdokonalovány.Firma Fontana R, s.r.o. je připravena svým programem a službami vyjít vstříc všem Vašim požadavkům.

 • Mechanické předčištění Mechanické předčištění (4765)

  Samočistící česle - SČČ, hrubé SČČ-H (3090)

  Samočistící česle s integrovaným lisem - SČČLS (350)

  Česle ruční - ČR (310)

  Strojní česle ekonomické - SČE (145)

  Strojní česle hrubé vrchem stírané - SČH-V (55)

  Strojní česle hrubé, spodem stírané - SČH-S (66)

  Strojní česle jemné - SČJ (45)

  Šnekové česle - ŠČ (20)

  Těžení štěrku a písku - TŠP, VŠP (168)

  Stírané válcové síto - SVS, SVSLS (284)

  Rotační válcové síto - RVS (38)

  Integrované hrubé předčištění - IHP (92)

  Integrované hrubé předčištění - IHPES (54)

  Integrované hrubé předčištění economy - IHPE, IHPEL (48)

 • Separace a praní písku Separace a praní písku (678)

  Strojní zařízení vertikálních a vírových lapáků písku - LPV, LPVV (55)

  Separátory písku - SP (472)

  Separátory písku s integrovaným praním - SP-PP (117)

  Pračky písku - PP (16)

  Separátor obsahu tlakových vozů - SOTV (18)

 • Terciální dočištění Terciální dočištění (409)

  Mikrosítové filtry - MFO, MFB (403)

  Mikrosítové filtry s UV desinfekcí - MFO-UV (2)

  Pásový filtr - PF (2)

  Mikrosítový filtr - MF 5 (2)

 • Doprava, lisování a praní shrabků Doprava, lisování a praní shrabků (927)

  Šnekové dopravníky - ŠD, ŠD-B (412)

  Šnekové lisy na shrabky s promýváním - LSP (492)

  Hydraulické lisy na shrabky s promýváním - LSH-P (23)

 • Regulace, hrazení, měření průtoku Regulace, hrazení, měření průtoku (2807)

  Stavítka SR, SE a stavidla STL, STR (2650)

  Hradidla desková - HRD (sada) (132)

  Měření průtoku - MVŽ, MTP (25)

 • Doprava a hygienizace kalu Doprava a hygienizace kalu (323)

  Šnekové dopravníky kalů - ŠDK (278)

  Kolejová kontejnerová doprava - KD (28)

  Hygienizace kalu vápnem - HKV (15)

  Mobilní hygienizace kalu vápnem - MHKV (2)

 • Ostatní zařízení Ostatní zařízení (124)

  Čistič přepadových hran - ČPH (15)

  Temperování pojezdové dráhy - TPD (6)

  Čistič pojezdových drah - ČPD (8)

  Zakázková výroba (95)

Naši partneři


Za dobu svého působení jsme spolupracovali s významnými tuzemskými i zahraničními společnostmi, mezi které mimo jiné patří: