Reference


Firma Fontana R, s.r.o. již vyrobila a dodala tisíce výrobků, a to výhradně podle vlastní výkresové dokumentace. V případě zájmu o podrobnější informace nás prosím kontaktujte. Výrobní sortiment je postupně rozšiřován a výrobky jsou průbežně zdokonalovány.Firma Fontana R, s.r.o. je připravena svým programem a službami vyjít vstříc všem Vašim požadavkům.

 • Mechanické předčištění Mechanické předčištění (4489)

  Samočistící česle - SČČ, hrubé SČČ-H (3010)

  Samočistící česle s integrovaným lisem - SČČLS (305)

  Česle ruční - ČR (290)

  Strojní česle ekonomické - SČE (115)

  Strojní česle hrubé vrchem stírané - SČH-V (48)

  Strojní česle hrubé, spodem stírané - SČH-S (66)

  Strojní česle jemné - SČJ (38)

  Šnekové česle - ŠČ (20)

  Těžení štěrku a písku - TŠP, VŠP (148)

  Stírané válcové síto - SVS, SVSLS (263)

  Rotační válcové síto - RVS (26)

  Integrované hrubé předčištění - IHP (81)

  Integrované hrubé předčištění - IHPES (45)

  Integrované hrubé předčištění economy - IHPE, IHPEL (34)

 • Separace a praní písku Separace a praní písku (615)

  Strojní zařízení vertikálních a vírových lapáků písku - LPV, LPVV (45)

  Separátory písku - SP (425)

  Separátory písku s integrovaným praním - SP-PP (117)

  Pračky písku - PP (13)

  Separátor obsahu tlakových vozů - SOTV (15)

 • Terciální dočištění Terciální dočištění (382)

  Mikrosítové filtry - MFO, MFB (380)

  Mikrosítové filtry s UV desinfekcí - MFO-UV (1)

  Pásový filtr - PF (1)

 • Doprava, lisování a praní shrabků Doprava, lisování a praní shrabků (911)

  Šnekové dopravníky - ŠD, ŠD-B (396)

  Šnekové lisy na shrabky s promýváním - LSP (492)

  Hydraulické lisy na shrabky s promýváním - LSH-P (23)

 • Regulace, hrazení, měření průtoku Regulace, hrazení, měření průtoku (2677)

  Stavítka SR, SE a stavidla STL, STR (2520)

  Hradidla desková - HRD (sada) (132)

  Měření průtoku - MVŽ, MTP (25)

 • Doprava a hygienizace kalu Doprava a hygienizace kalu (308)

  Šnekové dopravníky kalů - ŠDK (268)

  Kolejová kontejnerová doprava - KD (23)

  Hygienizace kalu vápnem - HKV (15)

  Mobilní hygienizace kalu vápnem - MHKV (2)

 • Ostatní zařízení Ostatní zařízení (117)

  Čistič přepadových hran - ČPH (11)

  Temperování pojezdové dráhy - TPD (6)

  Čistič pojezdových drah - ČPD (5)

  Zakázková výroba (95)

Naši partneři


Za dobu svého působení jsme spolupracovali s významnými tuzemskými i zahraničními společnostmi, mezi které mimo jiné patří: