Doprava a hygienizace kalu

Hygienizace kalu vápnem - HKV

Kategorie
Doprava a hygienizace kalu

- HKV se používá v ČOV, které produkují odvodněný kal. Hygienizace spočívá v dávkování vápna (CaO) do kalu, což vytváří exotermní reakci, za současného zvýšení zásadivosti kalu až na PH 12. Tím dochází k řádovému snížení množství mikroorganismů a bakterií v kalu.
- práškové vápno uložené v silu je dávkováno šnekovým dopravníkem do systému jednohřídelových nebo dvouhřídelových dopravníků, v nichž dochází k mísení s kalem.
- HKV je možno přizpůsobit navržené dispozici úsporným způsobem, regulací optimálního množství dávkovaného vápna.
- sestava výrobků HKV je vyráběna i v mobilním provedení na přívěsu.