Doprava a hygienizace kalu

Kolejová kontejnerová doprava - KD

Kategorie
Doprava a hygienizace kalu

- KD se používá v ČOV pro prostorově úspornou manipulaci s kontejnery. Zahrnuje mobilní podvozky na kolejích, které umožňují přepravu kontejnerů z budov od technologických zařízení na přepravní prostor.
- uplatňují se v lokalitách a místech s nedostatečným prostorem pro vyvážení a výměnu kontejnerů se shrabkami nebo kalem.
- pro pojezd podvozku může být použit ruční pákový pohon nebo elektropřevodovka s bubnovým navíječem kabelu.
- použití kolejové dopravy se zvláště uplatní u budov s malou manipulační výškou, neboť přeprava s kontejnery je přemístěna do venkovního prostoru.