Doprava a hygienizace kalu

Šnekové dopravníky kalů - ŠDK

Kategorie
Doprava a hygienizace kalu

- Šnekový dopravník kalu je určen pro dopravu kalu a látek obdobného charakteru.

- Nejčastější použití ŠDK je v čistírnách odpadních vod při dopravě kalu po strojním odvodňování na pásových lisech, odstředivkách atd.

- Odvodněný kal je šnekovými dopravníky dopravován na skládku, vlečku nebo do kontejneru.