Separace a praní písku

Strojní zařízení vertikálních a vírových lapáků písku - LPV, LPVV

Kategorie
Separace a praní písku

- jsou běžnou součástí ČOV, kde zklidňují průtok odpadní vody a vytváří podmínky pro usazování písku.
- strojní výbava LPV pro menší ČOV a LPVV pro větší ČOV je obdobná. Zahrnuje mamutové čerpadlo s přívodním potrubím vzduchu a výtlačným potrubím hydrosměsi.
- zachycená směs vody a písku je mamutkou čerpána do separátoru písku.
- použité robustní mamutí čerpadlo je odolné hrubému čerpanému písku.