Separace a praní písku

Separátory písku - SP

Kategorie
Separace a praní písku

- Separátor písku slouží k odloučení písku ze sedimentu zachyceného v lapácích písku.

- Sediment je hydrosměs anorganických a organických látek s obsahem písku, textilií, kalu a drobnějších shrabků, čerpaná z lapáku písku do separátoru.

- SP je vyroben z nerezových ocelí, bezhřídelová šnekovnice a kluzné lišty z uhlíkové oceli o vyšší pevnosti.

- Zařízení je určeno do prostředí vnitřního i venkovního. Pro venkovní prostředí je separátor vybavený dvojitým zatepleným pláštěm s elektrickým vytápěním.