Separace a praní písku

Separátory písku s integrovaným praním - SP-PP

Kategorie
Separace a praní písku

- Kombinovaný separátor písku s pračkou písku je zařízení, které slučuje funkce obou zařízení.

- Přivedená hydrosměs je udržována ve vířivém prostoru, kde pomocí odstředivých a gravitačních sil dochází k separačnímu procesu. Částice propraného písku jsou po uklidnění vyhrnovány k výstupnímu otvoru, lehčí podíly jsou unášeny k přepadu.

- Šnekovnice je uložena na kluzných lištách a je pohánìna elektropøevodovkou.

- Prací jednotka je umístěna uvnitř nádoby a je rovněž poháněna elektropřevodovkou