Terciální dočištění

Pásový filtr - PF

Kategorie
Terciální dočištění

- Pásový filtr PF je tvořen kontinuálním článkovým filtračním pásem osazeným technickým sítem.

- Pásový filtr je určen pro jemnou filtraci předčištěné vody v teplárnách, elektrárnách, úpravnách vody a v některých čistírnách odpadních vod.

- Filtr pracuje v automatickém režimu s možností ručního ovládání. Zapínání a vypínání pohybu pásu je odvozeno od rozdílu hladin uvnitř a vně filtračního prostoru, nebo je řízen časem.

- Servisní práce jsou prováděny v nadzemním prostoru pásu.