Terciální dočištění

Mikrosítové filtry s UV desinfekcí - MFO-UV

Kategorie
Terciální dočištění

- mikrosítové filtry s ocelovým žlabem typ MFO, viz. samostatná informace. Ve vybavení s UV zářiči radikálně snižují obsah mikroorganismů ve filtrované vodě.
- UV zářiče jsou zabudovány ve žlabu pod filtračním bubnem nebo v odváděcím potrubí za mikrofiltrem.
- pro instalaci ve venkovním prostředí se vyrábějí v temperovaném provedení.
- řízení chodu bubnu a čerpadel zajišťuje řídící rozváděč.
- efektivnost desinfekce vody je volitelná zabudováním různého počtu UV zářičů.