Terciální dočištění

Mikrosítové filtry - MFO, MFB

Kategorie
Terciální dočištění

- bubnové mikrosítové filtry se používají v terciární sféře čistíren odpadních vod, kde zachycují vločky a jemné nečistoty obsažené v přiváděné vodě.
- uplatnění nacházejí i v různých průmyslových odvětvích, kde zachycují jemné podíly nerozpuštěných látek a umožňují další využití vyčištěné vody.
- dodávají se s ocelovým žlabem nebo se umísťují přímo do upravených odváděcích kanálů.
- pro instalaci ve venkovním prostředí se vyrábějí v temperovaném provedení.
- řízení chodu bubnu a čerpadel zajišťuje řídící rozváděč.
- filtrační plocha bubnu je zvětšená o filtrační články tvarované do části válcové plochy.
- filtrační články jsou potaženy nerezovou filtrační tkaninou, která vykazuje vysokou mechanickou odolnost.