Terciální dočištění

Mikrosítový filtr - MF 5

Kategorie
Terciální dočištění

- bubnové mikrosítové filtry se používají v terciární sféře čistíren odpadních vod, kde zachycují vločky a jemné nečistoty obsažené v přiváděné vodě.
- uplatnění nacházejí i v různých průmyslových odvětvích, kde zachycují jemné podíly nerozpuštěných látek a umožňují další využití vyčištěné vody.
- pro instalaci ve venkovním prostředí se vyrábějí v temperovaném provedení.
- řízení chodu bubnu a čerpadla zajišťuje řídící rozváděč.
- uplatnění pro malé průtoky do 5 l/s
- filtrační nerezová tkanina