Regulace, hrazení, měření průtoku

Stavítka SR, SE a stavidla STL, STR

Kategorie
Regulace, hrazení, měření průtoku

- stavítka, stavidla, hradítka a hradidla se používají pro uzavírání a regulaci průtoku vod v čistírnách odpadních vod, úpravnách vod a objektech vodního hospodářství.
- uplatnění nacházejí u rozdělovacích, směšovacích a čerpacích objektů.
- pro umístění v kanálech se používají třístranně těsnící, pro uzavírání otvorů ve stěnách objektů čtyřstranně obvodově těsnící (nástěnná).
- široká nabídka konstrukčního provedení třístranně a čtyřstranně těsnících stavítek a stavidel nabízí jednovřetenové a dvouvřetenové ovládání desek s ručním nebo motorickým pohonem.
- hradítka a hradidla jsou složena z desek ručně ovládaných.
- výrobce nabízí stavidla se stoupavými a nestoupavými vřeteny, ovládání „T“ klíčem a přídavné převodovky pro zmenšení potřebné ovládací síly.