Separace a praní písku

Separátor obsahu tlakových vozů - SOTV

Kategorie
Separace a praní písku

- uplatňuje se v ČOV, kde jsou instalovány do jímky pod úrovní okolního terénu.
- je určen pro separaci hydrosměsi, která je čerpána sacími a tlakovými vozy z kanalizačních jímek a převážena do nádoby SOTV.
- v SOTV se těžká fáze usazuje a vyhrnuje šnekovým dopravníkem. Voda zbavená usazenin je přepouštěna k dalšímu čištění do ČOV.
- dodává se v dvojitém temperovaném plášti, neboť je umístěnve venkovním prostředí.
- řízení chodu zajišťuje řídící rozváděč.
- robustní stroj s vestavěným roštem odolává hrubým pevným látkám, pískům a kamenům.
- umožňuje hygienický způsob likvidace obsahu kanalizačních jímek.