Mechanické předčištění

Rotační válcové síto - RVS

Kategorie
Mechanické předčištění

- rotační válcové síto, užívané v ČOV, umožňuje jemnou filtraci již předčištěných odpadních vod.
- užívají se v ČOV a v různých odvětvích průmyslu, zejména potravinářském.
- zachycené pevné látky na vnějším povrchu filtrační zóny bubnu se odstraňují tangenciálně umístěným nožem.
- pro venkovní prostředí a mrazivé lokality se vyrábějí v temperovaném provedení.
- pracují v úsporném automatickém intervalovém režimu řízeným časem a od hladiny z řídícího rozváděče.
- drobné nerozpuštěné látky, které projdou do filtračního bubnu se vyhrnují vestavěným mechanismem.