Mechanické předčištění

Integrované hrubé předčištění - IHP

Kategorie
Mechanické předčištění

- IHP je soubor výrobků vložený do jedné soustavy, s níž plní požadavky na hrubé předčištění odpadních vod.
- IHP zachycují shrabky na česlích a odvodňují je v lisu na shrabky, v podélném lapáku dochází k usazení písku, který je vyhrnován šnekovými dopravníky.
- pro venkovní prostředí a mrazivé lokality se dodávají v dvojitém temperovaném plášti.
- jednotlivé funkce a jejich návaznost zajišťuje řídící rozváděč s naprogramovaným algoritmem chodu.
- zařízení je úsporné na půdorysnou plochu a umožňuje rychlou montáž na betonovou desku.
- IHP nabízejí volbu různého stupně vybavení včetně provzdušňování, sběru tuků, výtlaku shrabků a písku do samostatných kontejnerů.