Mechanické předčištění

Integrované hrubé předčištění - IHPES

Kategorie
Mechanické předčištění

- IHPES je sestaveno ze separátoru písku, samočistících česlí a lisu na shrabky.
- instalují se do ČOV středních velikostí, kde zajišťují separaci písku a shrabků z přiváděné odpadní vody a jejich oddělené uložení do samostatných kontejnerů.
- pro venkovní prostředí a mrazivé lokality se dodávají v dvojitém temperovaném plášti.
- jednotlivé funkce a jejich návaznost zajišťuje řídící rozváděč s naprogramovaným algoritmem chodu.
- IHPES jsou úsporné na půdorysnou plochu a umožňují rychlou montáž na betonovou desku.