Mechanické předčištění

Integrované hrubé předčištění economy - IHPE, IHPEL

- IHPE a IHPEL je integrovaná sestava separátoru písku, stíraného válcového síta, doplněného případně o lis na shrabky.
- instalují se do ČOV středních velikostí, kde zajišťují separaci písku a shrabků z přiváděné odpadní vody a jejich oddělené uložení do samostatných kontejnerů.
- pro venkovní prostředí a mrazivé lokality se dodávají v dvojitém temperovaném plášti.
- jednotlivé funkce a jejich návaznost zajišťuje řídící rozváděč s naprogramovaným algoritmem chodu.
- u IHPEL jsou zachycené shrabky odvodňovány v lisu.
- IHPE a IHPEL jsou úsporné na půdorysnou plochu a umožňují rychlou montáž na betonovou desku.