Mechanické předčištění

Těžení štěrku a písku - TŠP, VŠP

Kategorie
Mechanické předčištění

- instalují se v ČOV jako první zařízení určené pro těžení a vybírání štěrku a hrubého písku.
- označení TŠP zahrnuje těžení štěrku a písku pomocí sloupu s otočným výložníkem a zavěšeným dvoužlicovým drapákem. Ve výbavě s elektricky otočným výložníkem se doplňuje rozváděčem.
- označení VŠP plní funkci vybírání štěrku a písku pojízdným drapákem zavěšeným na drážce s dvou nebo vícesloupovou konstrukcí. Ve výbavě se doplňuje spínací skříňkou.
- na elektrický pojezd zavěšeného drapáku navazuje hydraulický pohon pro jeho otvírání a zavírání.
- TŠP i VŠP v upravené verzi se speciální nástavbou mají širší uplatnění např. při vyzvedávání čerpadel z jímek a sběru povrchových látek a tuků.