Mechanické předčištění

Šnekové česle - ŠČ

Kategorie
Mechanické předčištění

- ŠČ se začleňují do malých ČOV, kde se instalují do přítokových kanálů odpadních vod.
- zachycují a šroubovým pohybem vyhrnují shrabky a částečně je odvodňují.
- pro venkovní prostředí a mrazivé lokality se vyrábějí v temperovaném provedení.
- jsou určeny pro automatický intervalový chod řízený časem a od hladiny z řídícího rozváděče.
- umožňují výměnu stíracích kartáčů po náklonu a částečném vyjmutí česlí z kanálu.