Mechanické předčištění

Strojní česle jemné - SČJ

Kategorie
Mechanické předčištění

- SČJ jsou řetězové česle, které zajišťují jemnou filtraci vody. Uplatňují se převážně v energetickém průmyslu, v elektrárnách, teplárnách, ale i v úpravnách vod.
- jsou vyráběny v širokém rozsahu jemných průlin. Zachycené shrabky jsou vynášeny souproudým systémem pomocí speciálních kartáčů po filtračním sítě a skluzném plechu k výsypce.
- pro venkovní prostředí a mrazivé lokality se vyrábějí v temperovaném provedení.
- jsou určeny pro automatický intervalový chod řízený časem a od hladiny z řídícího rozváděče.
- vyznačují se vysokou účinností filtrace, což je dáno ověřenou volbou filtračních sít.
- veškeré servisní práce se provádějí v pracovní poloze, která nevyřazuje česle z intervalového provozu.