Mechanické předčištění

Strojní česle hrubé, spodem stírané - SČH-S

Kategorie
Mechanické předčištění

- robustní řetězové spodem stírané česle se používají ve středních a velkých čistírnách odpadních vod. Zachycují hrubé shrabky na krátké mříži a vynášejí je protiproudým systémem ode dna do výsypky.
- představují ověřenou ochranu jemných česlí a čerpadel.
- pro instalaci ve venkovním prostředí se vyrábějí v temperovaném provedení.
- jsou určeny pro automatický intervalový chod řízený časem a od hladiny z řídícího rozváděče.
- SČH-S s krátkou mříží umožňují přepad přes mříž v případech mimořádně velkých přítoků, takže se neucpávají ani při výpadku elektrického proudu.
- vybavují se speciálně vyvinutými řetězy s mimořádnou pevností a odolností i při extrémních podmínkách.
- veškeré servisní práce se provádějí v pracovní poloze, která nevyřazuje česle z intervalového provozu.