Mechanické předčištění

Strojní česle hrubé vrchem stírané - SČH-V

Kategorie
Mechanické předčištění

- strojní řetězové česle hrubé se používají zejména v čistírnách odpadních vod, ale i v jiném průmyslovém odvětví. Zachycujív a vynášejí hrubé shrabky souproudým systémem po mříži a skluzném plechu ode dna kanálu do výsypky.
- představují ověřenou ochranu jemných česlí a čerpadel.
- pro instalaci ve venkovním prostředí se vyrábějí v temperovaném provedení.
- jsou určeny pro automatický intervalový chod řízený časem a od hladiny z řídícího rozváděče.
- využívají se i pro hluboké kanály, kde zahrnují široký rozsah průtoků a vysokou spolehlivost filtrace.
- vybavují se speciálně vyvinutými řetězy s mimořádnou pevností a odolností i při extrémních podmínkách.
- veškeré servisní práce se provádějí v pracovní poloze,
která nevyřazuje česle provozu.