Mechanické předčištění

Strojní česle ekonomické - SČE

Kategorie
Mechanické předčištění

- řetězové strojní česle jsou určené pro malé čistírny odpadních vod, kde zachycují shrabky a vyhrnují je ze dna kanálu do výsypky.
- uplatňují se i v různých průmyslových odvětvích, kde zajišťují filtraci nerozpuštěných látek.
- nabízejí rozsah průlin pro jemnou a hrubou filtraci.
- pro venkovní prostředí a mrazivé lokality se vyrábějí v temperovaném provedení.
- jsou určeny pro automatický intervalový chod řízený časem a od hladiny z řídícího rozváděče.
- česle ekonomické byly vyvinuty s důrazem na nízké výrobní a provozní náklady při zachování vysoké spolehlivosti chodu.
- vyznačují se dokonalým zachycováním i velmi jemných nerozpustných látek vyhrnovaných speciálními kartáči.
- veškeré servisní práce se provádějí v pracovní poloze, která nevyřazuje česle z intervalového provozu.