Mechanické předčištění

Česle ruční - ČR

Kategorie
Mechanické předčištění

- umísťují se do přítokových kanálů čistíren odpadních vod, kde zachycují shrabky přiváděné odpadními vodami
- vyžadují ruční obsluhu při vyhrnování zachycených shrabků jejich posunováním po mříži pomocí hrabla do odkapového žlábku
- odkapávací žlábky se umísťují podle přání objednatele na horní, nebo pod horní hranu kanálu
- vyrábějí se v rozměrech kanálů s průlinami dle požadavku objednatele
- představují nejjednodušší způsob zachycování shrabků a hrubých pevných látek