Doprava, lisování a praní shrabků

Šnekové lisy na shrabky s promýváním - LSP

Kategorie
Doprava, lisování a praní shrabků

- šnekové lisy na shrabky LSP se instalují do čistíren odpadních vod pod strojní česle, případně pod dopravníky shrabků.
- lisy na shrabky umožňují částečné propírání shrabků, jejich odvodnění, zmenšení objemu a dopravu do stanovené vzdálenosti a výšky od česlí.
- pro venkovní provedení se vybavují dvojitým temperovaným pláštěm.
- řízení chodu lisu zajišťují řídící rozváděče; chod lisů je odvozen od četnosti zapínání česlí.
- šnekové lisy se vyrábějí i v provedení pod dvoje česle, takže pokrývají vytěžené shrabky z obou kanálů.
- stupeň odvodnění shrabků (množství vytlačené vody) je částečně nastavitelný.