Doprava, lisování a praní shrabků

Hydraulické lisy na shrabky s promýváním - LSH-P

Kategorie
Doprava, lisování a praní shrabků

- pístové lisy na hrabky LSH s hydraulickým pohonem se užívají pro dopravu shrabků, odpadů potravinářského průmyslu nebo pevných látek s obsahem tuků.
- lisy na shrabky umožňují částečné propírání shrabků, jejich odvodnění,zmenšení objemu a dopravu do stanovené vzdálenosti a výšky od česlí.
- pro venkovní provedení se vybavují dvojitým temperovaným pláštěm.
- řízení chodu lisu zajišťují řídící rozváděče; chod lisů je odvozen od četnosti zapínání česlí.
- stupeň odvodnění shrabků (množství vytlačené vody) je částečně nastavitelný.