Regulace, hrazení, měření průtoku

Měření průtoku - MVŽ, MTP

Kategorie
Regulace, hrazení, měření průtoku

- Na Měření průtoku v otevřených kanálech nabízí firma FONTANA R, s.r.o. měrné Venturiho žlaby - MVŽ a měrné Thompsonovy přepady - MTP.

- Pomocí měrného profilu umístěného do klidové zóny kanálu je dosaženo stability hladiny. Výška ustálené hladiny je snímána ultrazvukovou měřící sondou a pomocí konzumční křivky (Q= f(h)) je převedena vyhodnocovací jednotkou na údaje: okamžitý průtok, průtočné množství za den, celkové množství Q a další.