Mechanické předčištění

Samočistící česle - SČČ, hrubé SČČ-H

Kategorie
Mechanické předčištění

- uplatňují se v malých, středních i velkých čistírnách odpadních vod, kde zachycují a vynášejí shrabky protiproudým systémem ode dna kanálů do výsypky.
- široký rozsah použití umožňuje nabídka průlin pro jemnou i hrubou filtraci a pro malé a velké průtoky. Pro venkovní prostředí a mrazivé lokality se vyrábějí v temperovaném provedení.
- jsou určeny pro automatický intervalový chod řízený časem a od hladiny z řídícího rozváděče.
- použití nacházejí kromě ČOV také v průmyslu potravinářském, úpravnách vody, teplárnách a elektrárnách.
- česle s běžícím kontinuálním pásem sestaveným se speciálně tvarovaných elementů zajišťují samočistící efekt a nevyžadují dočištění vodou.
- složení filtračního pásu se vyznačuje snadnou vyměnitelností jednotlivých elementů.
- veškeré servisní práce se provádějí v pracovní poloze, takže česle nejsou vyřazeny z provozu.