Mechanické předčištění

Samočistící česle s integrovaným lisem - SČČLS

Kategorie
Mechanické předčištění

- uplatňují se v malých a středních čistírnách odpadních vod, kde plní funkci jemných česlí.
- slučují funkci vyjímání shrabků z kanálu samočistícími česlemi a jejich odvodňování v lisu integrovaném do česlí.
- jsou určeny pro automatický intervalový chod řízený časem a od hladiny z řídícího rozváděče.
- pro venkovní prostředí a mrazivé lokality se vyrábějí v temperovaném provedení.
- česle s integrovaným lisem zmenšují celkové rozměry stroje a využívají samočistícího efektu česlí.
- umožňují začlenění lisu s výstupem výtlačného potrubí v kolmém nebo v souběžném směru k ose kanálu.
- veškeré servisní práce se provádějí v pracovní poloze, která nevyřazuje česle z intervalového provozu.