Mechanické předčištění

Tato skupina výrobků zahrnuje zařízení pro odstranění hrubých, nerozpuštěných nečistot z vody, vstupující do čistírny odpadních vod nebo úpravny technologické vody.

Samočistící česle - SČČ

. Samočistící česle jsou universálním odlučovačem nerozpuštěných látek z kapalin. Začleňují se do vstupního objektu mechanického předčištění. předností je použití i pro hluboké kanály a uplatnění samočistícího efektu filtračního pásu. SČČ jsou určeny pro odpadní kanály vod komunálních, jatečních, koželužských, papírenských, atd. Různé druhy typů, velikostí a široká škála příslušenství je vhodná pro mechanické předčištění téměř všech odpadních vod.


Technické údaje
Průtok: Q 5 ÷ 1700 l.s-1 (6120m3.h-1)
Šířka kanálu: 350 ÷ 2000 mm *
Hloubka kanálu: 450 ÷ 8000 mm
Průlina: 1, 3, 6, 10, 15 mm
Příkon: 0,12 ÷ 0,75 kW
Sklon rámu: α 60, 70, 75, 80, 85, 90°
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Samočistící česle hrubé - SČČ-H

. Samočistící česle hrubé jsou určeny do objektů hrubého předčištění ČOV, kde zajišťují zachycování a vyjímání hrubých plovoucích a unášených shrabků (hadry, dřevo, organický odpad) z přiváděných odpadních vod. Jejich robustní konstrukce je odvozena od samočistících česlí SČČ, SČČ-G, takže si zachovávají částečně samočistící efekt.Technické údaje
Průtok: Q do 5000 l.s-1
Šířka kanálu B (SČČ-H): 500 ÷ 1200 mm *
Šířka kanálu B (SČČ-HG): 1200 ÷ 2000 mm *
Hloubka kanálu H: do 8000 mm
Výška výsypné hrany Vo: dle výšky kontejneru, dopravníku
Šířka průliny e: 20 ÷ 100 mm (po 5 mm)
Sklon česlí: α 60 ÷ 90°
Pohon pásu: 0,18 ÷ 1,5 kW, 400 V / 50 Hz
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Samočistící česle s integrovaným lisem - SČČLS

. SČČLS je kompaktní zařízení složené ze dvou osvědčených výrobků - samočistících česlí a malého lisu na shrabky. Zajišťuje zachycování, vybírání, částečné propírání a lisování shrabků. Je určeno zejména pro malé ČOV s kapacitou do 1000 EO pro šířky kanálu 400, 500 a 600 mm a hloubky dle potřeby.


Technické údaje
Průtok: Q max. do 100 l.s-1 odpadní vody
Max. množství shrabků: 1,5 m3.h-1
Délka lisu s potrubím (l): 700 ÷ 3000 mm
Šířka / hloubka kanálu (BxH): 400 ÷ 600 / 500 ÷ 6000 mm
Velikost filtračních průlin (e): 1, 3, 6 a 10 mm
Prací voda na lis: 0,8 l.s-1 při 0,5 MPa intervalově
Celkový příkon pohonů: max. 1,4 kW, 400 V / 50 Hz
Celkový příkon vyhřívání: 500 ÷ 800 W, 230 V / 50 Hz
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Strojní česle ekonomické - SČE

. Jedná se o ekonomickou verzi vrchem stíraných česlí s širokou nabídkou volby filtrační průliny od velmi jemné po hrubou. Navazují na nejmenší typ Strojní česle mini, ale rozšiřují oblast použití pro větší hloubky a průtoky. Název "ekonomické" zdůrazňuje záměr výrobce přinést na trh výrobek vhodný pro malé ČOV za nízké investiční a provozní náklady. Tuto výhodu pro odběratele výrobce nabízí na základě skladby česlí z dlouhodobě ověřených strojních prvků převzatých z jiných typů česlí.

Technické údaje
Šířka kanálu: B 300, 400, 500 mm
Hloubka kanálu: H 400 ÷ 2000mm
Šířka průliny: e 0,5 ÷ 30 mm
Výška výpadu: V0 do 1000 mm
Sklon česlí: α 75°
Příkon pohonu: 0,18 kW, 400 V / 50 Hz
Příkon vyhřívání: do 600W / 230 V, 50Hz, dle výšky česlí
Řízení rozváděčů: intervalový chod řízený časem a od hladiny
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. .
Prospekt Reference

Česle ručně stírané - ČR

. Česle ručně stírané sestávají z česlicové mříže, která je zabudovaná do otevřeného kanálu a vytváří překážku plovoucím a unášeným pevným látkám. Shrabky zachycené na mříži jsou vyhrnovány ručním hrablem. ČR nacházejí uplatnění v čistírnách odpadních vod, kde jsou umísťovány do obtokových kanálů a odlehčovacích kanálů nebo před jemné strojně stírané česle. Nerezové provedení. Rozměry dle přání zákazníka.

Technické údaje
Šířka kanálu: B 400 ÷ 2000 mm
Hloubka kanálu: H 500 ÷ 3000 mm
Šířka průliny: e 15, 20, 30, 60, 100 mm
Sklon česlí: α 35 ÷ 60°
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Strojní česle hrubé vrchem stírané - SČH-V

. Strojní česle hrubé vrchem stírané jsou výrobkem ze skupiny zařízení určených pro mechanické předčištění vod. Instalují se do vstupního objektu čistírny odpadních vod za lapáky štěrku. Jsou určeny k zachycování a vyjímání pevných unášených látek - shrabků (převážně organického charakteru) z vody. Stírání je prováděno štětinami kartáčů a pevných lišt vsazených do několika příčných vozíků uložených ve speciálních hnacích řetězech.

Technické údaje
Šířka kanálu: B 500 ÷ 3000 mm
Hloubka kanálu: H 800 ÷ 9000 mm
Výška výsypné hrany: V0 dle kontejneru / lisu / dopravníku
Šířka průliny: e 20 ÷ 60 mm
Sklon česlí: α 75°
Příkon pohonu: 0,55 kW nebo 2,2 kW / 400V / 50 Hz
Příkon vyhřívání: 0,8 ÷ 4,0 kW / 230 V
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Strojní česle hrubé spodem stírané - SČH-S

. Strojní česle hrubé spodem stírané jsou určeny do objektů hrubého předčištění, kde zajišťují zachycování a vyjímání shrabků z odpadních vod. Vyznačují se robustní konstrukcí rámu, do jehož čelní stěny je vsazena česlicová mříž.Technické údaje
Šířka kanálu: B500 ÷ 2600 mm
Hloubka kanálu: H800 ÷ 7000 mm
Výška výsypné hrany: V0dle kontejneru
Šířka průliny: e40 ÷ 120 mm
Sklon česlí: α75°
Pohon hrabla:0,55 kW nebo 0,75 kW
Pohon rotačního stěrače:0,18 kW
Materiál: a) celonerezové provedení
b) pozinkovaný rám z oceli tř. 11 + nerez
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Strojní česle jemné - SČJ

SČJ Strojní česle jemné se instalují do vstupního objektu úpraven vod. Jsou určeny k zachycení pevných unášených látek, např. listí, rostlinných odpadů a jiného materiálu, převážně organického charakteru. Obvyklé je použití v elektrárnách, teplárnách a různých energetických zařízeních, kde jsou začleněny za česle hrubé.

Technické údaje
Šířka kanálu: B 500 ÷ 2400 mm
Hloubka kanálu: H 500 ÷ 9000 mm
Výška výsypné hrany: V0 dle kontejneru
Šířka průliny: e 0,75 ÷ 5 mm
Výška hladiny: h 500 ÷ 5000 mm
Sklon česlí: α 75°
Tlaková ztráta: δh závisí na šířce průliny
Materiál: a) celonerezové provedení
b) pozinkovaný rám z oceli tř. 11 + nerez
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Šnekové česle - ŠČ

Šnekové česle Šnekové česle jsou zařízení určené pro zachycování, dopravu a odvodnění shrabků. Používají se v čistírnách odpadních vod, kde se začleňují do přítokových kanálů vně i uvnitř budov.
Technické údaje
Dopravované množství shrabků: do 2 m3/h
Šířka kanálu: B 300 ÷ 500 mm
Hloubka kanálu: H 500 ÷ 2000mm
Výška výpadu: V0 400 ÷ 2000 mm
Šířka průliny: e 5 ÷ 10 mm
Sklon česlí: α 40°
Příkon pohonu: 1,5 ÷ 3 kW; 400 V / 50 Hz
Příkon vyhřívání: 0,5 ÷ 1,5 kW; 230 V / 50Hz
Příkon elmag. ventilu:34 VA; 230 V / 50 Hz
Ostřiková voda:0,8 l/s (5 min/hod) při 0,3÷0,6 MPa
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. .
Prospekt Reference

Těžení štěrku a písku - TŠP, VŠP

. Zařízení pro těžení štěrku a písku je určeno jako vstupní objekt pro čistírny odpadních vod, v němž dojde k zachycení těžkých podílů nerozpuštěných látek a tím k ochraně některých technologických zařízení (čerpadel, česlí, a.j.). Vhodné zejména pro ČOV s jednotnou kanalizací.

Technické údaje
Sloup - výška/vyložení: 3000 / 3500 mm
Pracovní rádius: 270°
Příkon: 1,7 - 1,9 kW
Zdvih drapáku: 6000 mm
Objem drapáku: 50 l, 100 l
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Stíraná válcové síta - SVS

. Stírané válcové síto je zařízení pro kontinuální odlučování hrubších nerozpuštěných látek z odpadních vod různého charakteru. Filtračním mediem je síto opatřené tvarovanými otvory (kruhové, podélné, čtvercové). Vhodné pro předčištění průmyslových i komunálních odpadních vod s možností vnitřního i vnějšího umístění. V zatepleném provedení vhodné i pro kontejnerové ČOV.


Technické údaje
Průtočné množství: Q 0,5 ÷ 20 l.s-1
Velikost otvorů síta: 1,2 ÷ 5 mm (dle přání zákazníka)
Příkon pohonu kartáče: 0,18 kW, 400 V / 50 Hz
Pracovní prostředí: a) vnitřní
b) venkovní pro teplotu -20 až +50 °C s vyhříváním
o Příkonu 0,4 až 0,7 kW, 230 V / 50 Hz
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Stírané válcové síto s integrovaným lisem - SVSLS

. Stírané válcové síto s integrovaným lisem (SVS LS) navazuje na osvědčený výrobek „stírané válcové síto” (SVS) - viz samostatný prospekt. Jde o zařízení pro kontinuální odlučování nerozpuštěných látek (velikosti do 60 mm) z odpadních vod různého charakteru. Filtračním prvkem je děrovaný plech s kruhovými otvory nebo štěrbinové síto. Odpadní voda je přiváděna přírubovým hrdlem v čele žlabu, protéká gravitačně sítem na němž jsou zachyceny pevné látky. Ty jsou vyhrnovány rotujícími kartáči přes boční hranu síta do žlábku lisu. Vyčištěná voda odchází pod síto, odkud je odváděna podle projekční dispozice.Technické údaje
Průtočné množství: Q 0 ÷ 20 l.s-1
Velikost otvorů síta: 1, 2, 5, 8 mm (dle přání zákazníka)
Příkon pohonu kartáče: 0,18 kW, 400 V / 50 Hz
Příkon pohonu šneku lisu: 0,37 kW, 400 V / 50 Hz
Pracovní prostředí: a) vnitřní
b) venkovní pro teplotu -20 až +50 °C s vyhříváním
o Příkonu 0,4 až 0,7 kW, 230 V / 50 Hz
Redukce objemu shrabků: ~50%
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Rotační válcové síto - RVS

RVS Rotační válcové síto (RVS) je určené pro odlučování jemnějších shrabků z odpadní vody. Nachází uplatnění i při zachycování látek vláknitého charakteru. Používá se v čistírnách odpadních vod, ale i v rozličných průmyslových odvětvích. Zařazuje se jako součást jemné filtrace za strojní česle jemné nebo integrované systémy hrubého předčištění.

Technické údaje
Průtočné množství: Q 20 ÷ 150 l.s-1
Šířka průliny e: 0,5 ÷ 2,5 mm
Příkon pohonu: 1,1 kW; 400 V / 50 Hz
Pracovní prostředí: a) vnitřní
b) venkovní pro teploty -20 až +50 °C
Ostřik: 3 l.s-1 při 3 ÷ 6 bar; napojení G1"
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
PDF Reference
Prospekt Reference

Integrované hrubé předčištění - IHP

. Integrované hrubé předčištění zahrnuje sestavu zařízení umístěných do ocelové nádoby z nerezové oceli, se kterou vytvářejí funkční celek, zajišťující vyjímání shrabků a písku z odpadních vod. Uplatnění nachází v čistírnách odpadních vod, kde jsou ekvivalentem klasicky za sebou seřazených strojních zařízení česlí, lisu shrabků, lapáku a separátoru písku, instalovaných do betonových kanálů a nádrží.Technické údaje
Průtočné množství Q: 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 l.s-1
Přídavná propírací voda shrabků: 0,8 l.s-1 při 0,5 MPa - intervalově
Průlina česlí: 3 - 6 mm  
Příkony: samočistící česle - SČČ 0,12 ÷ 0,25 kW, 400 V / 50 Hz
  lis na shrabky - LSP 1,5 kW, 400 V / 50 Hz
  elektromagnet. ventily 2x 34VA, 230 V
  separátor a dopr. šnek 2× 1,1 kW; 400 V / 50 Hz
  sbírání tuků 350 W; 230 V
  doprava tuků 0,55 kW; 400 V
  vyhřívání 3,5 ÷ 6 kW, 230 V
Pracovní prostředí: vnitřní - v budově
  venkovní - do - 20°C s vyhříváním
Pracovní cyklus: řídící rozváděč umožní sestavení četnosti
a doby chodu jednotlivých zařízení
Rozměry: L = 4800 ÷ 9100, B = 550 ÷ 1000,
  V = 3200 ÷ 4000 mm dle velikosti zařízení
Materiál: převážně nerezová ocel, plasty, pryž
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Integrované hrubé předčištění EKONOMY STŘEDNÍ - IHPES

. Integrované hrubé předčištění IHPES představuje střední velikost výrobku pro hrubé předčištění určeného pro menší velikosti ČOV. Je sestaveno ze tří výrobků integrovaných v jeden celek ato ze separátoru písku a samočistících česlí se zavěšeným lisem na shrabky. Vstup odpadní vody je zaveden hrdlem do nátokového žlabu.

Technické údaje
Průtočné množství: Q 10, 15, 20, 25 l.s-1
Filtrační průlina česlí: 3 nebo 6 mm
Odvodnění shrabků: cca 50 %
Celkový příkon: 1,6 ÷ 2,5 kW, 400 V / 50 Hz
Elektromagnetické ventily
1x 6/4" (vnitřní závit) + 2x 3/4"
1x 60 VA, 2x 30 VA
Vyhřívání: 3 ÷ 5 kW / 230 V
Prací voda intervalově
Celková spotřeba vody
1,6 ÷ 2,5 kW / 400 V
Voda pro lis: 0,8 l.s-1 intervalově (5 min/hod)
Pracovní prostředí: vnitřní – v budově
  venkovní – do -20°C s vyhříváním
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Integrované hrubé předčištění EKONOMY - IHPE (IHPELS)

. Integrované hrubé předčištění ECONOMY je kombinací stíraného válcového síta (SVS) se separátorem písku (SP) a představuje úsporné a jednoduché zařízení pro zachycování shrabků a separaci písku z odpadních vod. Je určeno pro malé čistírny odpadních vod i průmyslového charakteru s průtoky do 10 l.s-1 (800 m3 za den). Obdobné provedení IHPELS je navíc vybaveno integrovaným lisem, který zajišťuje částečné propírání shrabků a jejich odvodnění na polovinu objemu ve srovnání s IHPE.


Technické údaje
Průtočné množství: Q 5, 7, 10 l.s-1
Přídavná prací voda (pouze na přání) 1 l.s-1; 0.3 MPa - intervalově
Velikost otvorů síta: 3, 5 mm
Pracovní cyklus: doba chodu SP - přestavitelná
  na řídícím rozváděči
Příkony: pohon SVS – 0,18 kW, 400 V / 50 Hz
  šnek SP – 1,1 kW, 400 V / 50 Hz
  elektromag. ventil (na přání) - 34 VA / 230 V
  při vytápění – 2100 W / 220 V
Pracovní prostředí: vnitřní – v budově
  venkovní – do -20°C s vyhříváním
Materiál: nerezová ocel
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference
Zpět nahoru