Doprava a hygienizace kalu

Pro dopravu odvodněných kalů nabízíme hřídelové i bezhřídelové šnekové dopravníky v nerezovém provedení. Pro hygienizaci kalu vápnem nabízíme soubor na sebe navazujících zařízení.

Šnekové dopravníky kalu - ŠDK, ŠDK-B

. Šnekový dopravník kalu je určen pro dopravu kalu a látek obdobného charakteru. Nejčastější použití ŠDK je v čistírnách odpadních vod při dopravě kalu po strojním odvodňování na pásových lisech, odstředivkách atd. Odvodněný kal je šnekovými dopravníky dopravován na skládku, vlečku nebo do kontejneru.Technické údaje
Dopravované množství: do 10 m3.h-1
Průměr šneku: øD 250 až 450 mm  
Délka dopravníku: L hřídelové 1,5 ÷ 6 m
  bezhřídelové 1,5 ÷ 20 m
Úhel sklonu: α 0 ÷ 30°
Příkon pohonné jednotky: 0,75 ÷ 4,0 kW
Jiné rozsahy parametrů, včetně obsahu sušiny, je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Hygienizace kalu vápnem - HKV

. Hygienizace vápnem představuje dávkování práškového nehašeného vápna (CaO) do odvodněného kalu za zařízení strojního odvodnění. Linka na hygienizaci kalu představuje soubor na sebe navazujících zařízení, v nichž dominují šnekové dopravníky a mísič kalu, dále zásobník práškového vápna, vyprazdňovací, resp. dávkovací zařízení vápna, zásobník upraveného kalu s odvětráním, přídavné zařízení a regulační prvky.

Technické údaje
Kapacita linky HKV: Q 0 - 8 m3.h-1 odvodněného kalu
Objem zásobníku vápna: V 6, 12, 18, 22, 27, 34 m3.h-1
Celkový Příkon: 5 ÷ 12 kW
Plně automatický chod včetně regulace dávkovače vápna
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Mobilní hygienizace kalu vápnem - MHKV

. Mobilní hygienizace kalu vápnem zahrnuje sestavu zařízení mobilního typu, určenou k dávkování vápna do odvodněného kalu. Sestava zařízení, umístěná na valníku umožňuje provádět hygienizaci kalu přímo na různých čistírnách odpadních vod. Tato jednotka navazuje na převoznou nebo stabilní (stávající) sestavu odstředivky a dopravníku kalu.

Technické údaje
Kapacita linky MHKV: Q 2 m3.h-1 odvodněného kalu 20 ÷ 30 % sušiny
Objem zásobníku vápna: V 2 m3.h-1
Celkový Příkon: 6 kW; 400 V; 50 Hz
Typový výrobek opatřený plachtou a tažným zařízením
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Kolejová kontejnerová doprava - KD

. Kolejová kontejnerová doprava se používá pro přepravu shrabků, kalu nebo písku. Manipulaci s kontejnery, především před naložením na přepravní automobil, usnadňují kontejnerové podvozky. Podvozek pojíždí po kolejích a vyváží kontejner z budovy ven, případně na vhodné místo, kde je naložen na přepravní automobil.Technické údaje
Velikost: podle kontejneru 3,5 ÷ 12 m3
Nosnost: 3,5 ÷ 20 t
Příkon: 0,55 kW
Materiálové provedení: pozinkovaná ocel opatřená nátěrem
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference
Zpět nahoru