Doprava a hygienizace kalu

Pro dopravu odvodněných kalů nabízíme hřídelové i bezhřídelové šnekové dopravníky v nerezovém provedení. Pro hygienizaci kalu vápnem nabízíme soubor na sebe navazujících zařízení.

Šnekové dopravníky kalu - ŠDK, ŠDK-B

. Šnekový dopravník kalu je určen pro dopravu kalu a látek obdobného charakteru. Nejčastější použití ŠDK je v čistírnách odpadních vod při dopravě kalu po strojním odvodňování na pásových lisech, odstředivkách atd. Odvodněný kal je šnekovými dopravníky dopravován na skládku, vlečku nebo do kontejneru.Technické údaje
Dopravované množství: do 10 m3.h-1
Průměr šneku: øD 250 až 450 mm  
Délka dopravníku: L hřídelové 1,5 ÷ 6 m
  bezhřídelové 1,5 ÷ 20 m
Úhel sklonu: α 0 ÷ 30°
Příkon pohonné jednotky: 0,75 ÷ 4,0 kW
Jiné rozsahy parametrů, včetně obsahu sušiny, je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Šnekový odvodňovač kalu – ŠOK

ŠOK Šnekový odvodňovač kalu (ŠOK) je určen pro odvodnění flokulantem předupravených kalů. Nachází uplatnění jako energeticky a provozně výhodnější alternativa odstředivek. Zařízení charakterizuje robustní konstrukce s pomaluběžnou převodovkou pohánějící speciálně tvarově uzpůsobenou šnekovnici, která odvodňuje čistírenský kal. Nízký příkon i otáčky a vysoký kroutící moment významně snižují náklady na provoz a servis zařízení. Další významnou výhodou je možnost zařízení kdykoliv odstavit a znovu spustit bez nutnosti vyčištění sítové filtrační plochy.


Technické údaje
Množství kalu Q: 10 ÷ 1000 kg/h sušiny
Příkon pohonu: 0,25 ÷ 2,2 kW; 400 V / 50 Hz
Jmenovitý průměr sítové části D: 400 ÷ 1000 mm
Délka sítové části L: 1500 ÷ 7000 mm
Ostřik: 2 ÷ 4 l/s intervalově při 0,3 MPa
Pracovní prostředí: vnitřní 0 ÷ 50°C
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Šnekový zahušťovač kalu – ŠZK

ŠZK Šnekový zahušťovač kalu (ŠZK) je určen pro zahuštění kalů, jakým je např. přebytečný vratný kal na komunální ČOV. Použitím tohoto zahušťovače docílíme snížení objemu kalu až desetinásobné, nebo menší podle potřeby provozovatele. Nízký příkon, malé otáčky a nenáročný provoz snižují náklady na servis zařízení. Rovněž potřeba prostoru je menší. Jedná se o provozně úsporné řešení. Další významnou výhodou je možnost odstavení a opětovného spuštění bez nutnosti čištění filtrační plochy.
Technické údaje
Množství kalu Q: 1 ÷ 100 m3/h
Vstupní sušina kalu: 5 ÷ 20 kg/m3
Výstupní sušina zahuštěného kalu: 40 ÷ 80 kg/m3
Jmenovitý průměr sítové části D: 300 ÷ 600 mm
Délka sítové části L: 1000 ÷ 3000 mm
Příkon pohonu: 0,25 ÷ 1,5 kW; 400 V / 50 Hz
Ostřik: 1 ÷ 3 l/s intervalově při 0,3 MPa
Pracovní prostředí: vnitřní 0 ÷ 50°C
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. .
Prospekt Reference

Hygienizace kalu vápnem - HKV

. Hygienizace vápnem představuje dávkování práškového nehašeného vápna (CaO) do odvodněného kalu za zařízení strojního odvodnění. Linka na hygienizaci kalu představuje soubor na sebe navazujících zařízení, v nichž dominují šnekové dopravníky a mísič kalu, dále zásobník práškového vápna, vyprazdňovací, resp. dávkovací zařízení vápna, zásobník upraveného kalu s odvětráním, přídavné zařízení a regulační prvky.

Technické údaje
Kapacita linky HKV: Q 0 - 8 m3.h-1 odvodněného kalu
Objem zásobníku vápna: V 6, 12, 18, 22, 27, 34 m3.h-1
Celkový Příkon: 5 ÷ 12 kW
Plně automatický chod včetně regulace dávkovače vápna
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Mobilní hygienizace kalu vápnem - MHKV

. Mobilní hygienizace kalu vápnem zahrnuje sestavu zařízení mobilního typu, určenou k dávkování vápna do odvodněného kalu. Sestava zařízení, umístěná na valníku umožňuje provádět hygienizaci kalu přímo na různých čistírnách odpadních vod. Tato jednotka navazuje na převoznou nebo stabilní (stávající) sestavu odstředivky a dopravníku kalu.

Technické údaje
Kapacita linky MHKV: Q 2 m3.h-1 odvodněného kalu 20 ÷ 30 % sušiny
Objem zásobníku vápna: V 2 m3.h-1
Celkový Příkon: 6 kW; 400 V; 50 Hz
Typový výrobek opatřený plachtou a tažným zařízením
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Kolejová kontejnerová doprava - KD

. Kolejová kontejnerová doprava se používá pro přepravu shrabků, kalu nebo písku. Manipulaci s kontejnery, především před naložením na přepravní automobil, usnadňují kontejnerové podvozky. Podvozek pojíždí po kolejích a vyváží kontejner z budovy ven, případně na vhodné místo, kde je naložen na přepravní automobil.Technické údaje
Velikost: podle kontejneru 3,5 ÷ 12 m3
Nosnost: 3,5 ÷ 20 t
Příkon: 0,55 kW
Materiálové provedení: pozinkovaná ocel opatřená nátěrem
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference
Zpět nahoru