Reference

Firma Fontana R, s.r.o. již vyrobila a dodala tisíce výrobků, a to výhradně podle vlastní výkresové dokumentace. Zde jsou uvedeny vybrané reference na dodané výrobky.
V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte firmu Fontana R, s.r.o. Výrobkový sortiment je postupně rozšiřován a výrobky jsou průbežně zdokonalovány.
Firma Fontana R, s.r.o. je připravena svými výrobky a službami vyjít vstříc všem Vašim požadavkům.

VYBRANÉ REFERENCE DODANÝCH VÝROBKŮ
Typ a název výrobku Výrobky vyrobené od vzniku firmy
MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 2603
Samočistící česle - SČČ 1806
Strojní česle hrubé - SČH 22
Strojní česle jemné - SČJ 28
Strojní česle hrubé, spodem stírané - SČH-S 43
Samočistící česle s integrovaným lisem - SČČLS 88
Strojní česle mini - SČ-mini 26
Česle ruční - ČR 184
Těžení štěrku a písku - TŠP, VŠP 128
Stíraná válcová síta - SVS 204
Integrované hrubé předčištění - IHP, IHPES, IHPE 74

VYBRANÉ REFERENCE DODANÝCH VÝROBKŮ
Typ a název výrobku Výrobky vyrobené od vzniku firmy
SEPARACE A PRANÍ PÍSKU 407
Separátory písku - SP 301
Separátory písku s integrovaným praním - SP-PP 75
Pračky písku - PP 10
Separátor obsahu tlakových vozů - SOTV 9
Zařízení lapáku písku - LPV 12

VYBRANÉ REFERENCE DODANÝCH VÝROBKŮ
Typ a název výrobku Výrobky vyrobené od vzniku firmy
DOPRAVA, LISOVÁNÍ A PRANÍ SHRABKŮ 555
Šnekové dopravníky - ŠD, ŠD-B 248
Šnekové lisy na shrabky s promýváním - LSP 307
Hydraulické lisy na shrabky s promýváním - LSH-P 18
Pračky shrabků - PS 13

VYBRANÉ REFERENCE DODANÝCH VÝROBKŮ
Typ a název výrobku Výrobky vyrobené od vzniku firmy
REGULACE, HRAZENÍ A MĚŘENÍ PRŮTOKU 1902
Stavítka - SR, SE a Stavidla - STR, STE 1616
Stavidla STL-R a STL-E 129
Hradidla desková - HRD (sada) 132
Měření průtoku - MVŽ, MTP 25

VYBRANÉ REFERENCE DODANÝCH VÝROBKŮ
Typ a název výrobku Výrobky vyrobené od vzniku firmy
DOPRAVA KALU 226
Šnekové dopravníky kalů - ŠDK 223
Kolejová kontejnerová doprava - KD 3

VYBRANÉ REFERENCE DODANÝCH VÝROBKŮ
Typ a název výrobku Výrobky vyrobené od vzniku firmy
TERCIÁLNÍ DOČIŠTĚNÍ 129
Mikrosítové filtry - MF 129

VYBRANÉ REFERENCE DODANÝCH VÝROBKŮ
Typ a název výrobku Výrobky vyrobené od vzniku firmy
OSTATNÍ 63
OSTATNÍ 63

Zpět nahoru