Separace a praní písku

Tato skupina výrobků zahrnuje zařízení pro odloučení písku z hydrosměsi a snížení obsahu organických látek v separovaném písku.

Strojní zařízení vertikálních lapáků písku - LPV

. Strojní zařízení vertikálních lapáků písku slouží k odčerpání usazeného písku z lapáku písku. Je sestaveno z průchozí lávky, na které je zavěšeno mamutkové čerpadlo s výtlačným potrubím a armaturami, z vtokové a uklidňující roury, z potrubí pro dopravu hydrosměsi a z příslušného vzduchového potrubí.


Technické údaje
Maximální velikost zrna písku: 6 ÷ 8 mm
Potřebný tlak vzduchu: 0,15 ÷ 0,2 MPa
Spotřeba vzduchu: 40 ÷ 60 m3.h-1
Tlak kompresoru: 0,9 MPa
Typová řada
Typ LPV 800 1000 1200 1500 1700
Qmax(m3.s-1) 0,019 0,033 0,05 0,078 0,106
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Strojní zařízení vírových lapáků písku - LPVV

. Strojní zařízení vírových lapáků písku slouží k odčerpání usazeného písku z lapáku písku. Je sestaveno z průchozí lávky, na které je zavěšeno mamutkové čerpadlo s výtlačným potrubím a armaturami, z potrubí pro dopravu hydrosměsi a z příslušného vzduchového potrubí.


Technické údaje
Maximální velikost zrna písku: 6 ÷ 8 mm
Potřebný tlak vzduchu: 0,15 ÷ 0,2 MPa
Spotřeba vzduchu: 40 ÷ 60 m3.h-1
Tlak kompresoru: 0,9 MPa
Typová řada
Typ LPVV 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0
Qmax(m3.s-1) 0,112 0,215 0,25 0,32 0,44 0,56
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Separátory písku - SP

. Separátor písku slouží k odloučení písku ze sedimentu zachyceného v lapácích písku. Sediment je hydrosměs anorganických a organických látek s obsahem písku, textilií, kalu a drobnějších shrabků, čerpaná z lapáku písku do separátoru.


Technické údaje
Výkon: Q 5, 10, 15, 20 l.s-1 hydrosměsi
Účinnost separace písku od organických látek: (velikost zrn písku > 0,2 mm) * do 95 %
Spotřeba prací vody:
(pouze na přání zákazníka)
0 ÷ 3 l.s-1 při 0,3 MPa
Průměr vyhrnovacího šneku: øD 250 mm
Příkon vyhrnovacího šneku: 0,55 kW / 400 V / 50 Hz
Příkon elektromag. ventilu:
(pouze na přání zákazníka)
60 VA, 230 V / 50 Hz
Pracovní prostředí: a) vnitřní
  b) venkovní pro teplotu -20 až +50 °C s topením o Příkonu 1,54 až 2,0 kW / 220 V / 50 Hz
 
* Závisí na lokálních podmínkách a celkovém češení mechanického předčištění.
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Pračky písku - PP

. Pračka písku je samostatné zařízení určené k intenzivnímu propírání písku a k odstraňování většinového podílu organických látek v písku přítomných. Začleňuje se jako další navazující stupeň za separátor písku. V separátoru dochází k prvnímu hrubšímu oddělení písku od ostatní tuhé fáze. Následující vyprání ho zbaví téměř veškerého zbytkového podílu organických látek.Technické údaje
Výkon: Q do 0,4 l.s-1 (=1,5 m3.h-1) vypraného písku
Účinnost separace písku od organických látek:
(velikost zrn písku > 0,2mm)
97 - 99 %
Spotřeba prací vody: 3 ÷ 5 l.s-1 prací vody při 0,3 MPa
Průměr vyhrnovacího šneku: øD 250 mm
Příkony: vyhrnovací šnek 0,55 kW / 400 V / 50 Hz
  praní 1,5 kW / 400 V / 50 Hz
  elektromagnetický ventil 60 VA, 230 V / 50 Hz
Doba jednoho cyklu: doba čerpání hydrosměsi +
  + cca 15 minut prací voda
Pracovní prostředí: a) vnitřní
  b) venkovní pro teplotu -20 až +50 °C s topným systémem o Příkonu 1,54 až 2,0 kW / 220 V / 50 Hz
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Separátory písku s integrovaným praním - SP-PP

. Kombinovaný separátor písku s pračkou písku je zařízení, které slučuje funkce obou zařízení. přivedená hydrosměs je udržována ve vířivém prostoru, kde pomocí odstředivých a gravitačních sil dochází k separačnímu procesu. Částice propraného písku jsou po uklidnění vyhrnovány k výstupnímu otvoru, lehčí podíly jsou unášeny k přepadu.

Technické údaje
Výkon: Q 5, 10, 15, 20 l.s-1 hydrosměsi
Účinnost separace písku od organických látek:
(velikost zrn písku > 0,2 mm)
* 90 - 97%  
Spotřeba prací vody: 3 ÷ 5 l.s-1 prací vody při 0,3 MPa
Průměr vyhrnovacího šneku: øD 250 mm
Příkony: vyhrnovací šnek 0,55 kW / 400 V / 50 Hz
  praní 1,5 kW / 400 V / 50 Hz
  elektromagnetický ventil 60 VA, 230 V
Doba jednoho cyklu: doba čerpání hydrosměsi +
  + cca 10 minut praní
Pracovní prostředí: a) vnitřní
  b) venkovní pro teplotu -20 až +50 °C s topným systémem o Příkonu 1,54 až 2,0 kW / 220 V / 50 Hz
* Závisí na lokálních podmínkách a celkovém češení mechanického předčištění.
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Separátory obsahu tlakových vozů - SOTV

. Separátor obsahu tlakových vozů je zařízení instalovanbé převážně do ČOV, kde plní funkci odlučování vody z hydrosměsi. Směs obsahující vodu, písek, hlínu, kameny a jiné balastní látky, je čerpána ze sedimentačních jímek kanalizačních sítí do tlakových vozů a přivážena k separaci. SOTV je zabudován do podzemní betonové jímky opatřené ochranným roštem. Tlakové vozy vypouští nebo vyčerpávají objem nádoby (cisterny) přes uvedený rošt do nádoby separátoru.

Technické údaje
Objem nádrže: V 8 nebo 10 m3
Průměr vyhrnovacího šneku: øD 400 mm
Příkon elektropřevodovky: 5,5 kW / 400 V / 50 Hz
Příkom pohonu čerpadla: 2,4 kW / 400 V / 50 Hz
Čerpané množství: 10 l.s-1, výtlak 4 m vodního sloupce
Velikost ok ochranné mříže: 100 x 100 mm
Přívod prací vody: až 10 l.s-1, 0,3 ÷ 0,6 MPa
Příkon vyhřívacích koberců: 2,94 kW / 230 V / 50 Hz
Doba vyprázdnění tlakového
vozu při objemu 7 m3:
5 - 20 min
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference
Zpět nahoru