Regulace, hrazení a měření průtoku

Pro regulaci průtoku v otevřených i uzavřených kanálech obdélníkového tvaru nabízíme celou řadu stavítek a stavidel. Dle přání zákazníka, jsou nabízeny v provedení s elektropohonem nebo s ručním kolem. K regulaci výšky hladiny (např. v aktivačních nádržích) nabízíme hradidla a pro malé kanály hradítka.

Stavítka - SR, SE

. Stavítka jsou určena k zamezení nebo částečnému omezení průtoku vod v otevřených kanálech (žlabech). Vertikální posuv desky stavítka je proveden závitovým vřetenem, které se ovládá buď ručním kolem nebo elektrickým servopohonem ovládaným dálkově z řídícího pracoviště. Uvedené typy stavítek jsou vhodné pro instalaci do kanálů (žlabů) o šířce 300 až 800 mm.

Stavidla - STR, STE

. Tato stavidla se koncepčně příliš neliší od stavítek SR a SE, jsou však určena do rozměrnějších kanálů. Rám stavidla a deska jsou robustnější a mechanismus pro otáčení závitovým vřetenem je vždy umístěn na prodlouženém rámu stavidla. Tato stavidla jsou vhodná do kanálů o šířce 900 až 1200 mm.

. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Stavidla s ručním pohonem STL 3-R

. Mechanismus ovládající posun desky sestává z ručního kola na hřídeli propojeného s dvojicí kuželových převodovek, na jejichž výstupní hřídele navazují vertikální závitová vřetena, zaústěná do matic umístěných na horní straně desky. Tato stavidla jsou vhodná pro instalaci do kanálů o šířce 1300 až 2500 mm, větší rozměry po konzultaci.

Stavidla s elektropohonem STL 3-E

. Mechanismus k ovládání posuvu desky je podobný jako u stavidel STL- R s tím rozdílem, že ovládání posuvu desky obstarává elektrický servopohon v seskupení s převodovkami, jejichž výstupní díl je připojen na svislá závitová vřetena. Krajní polohy jsou vymezeny polohovými a momentovými vypínači, které jsou součástí servopohonů. Ostatní údaje jsou stejné jako u stavidel STL- R.. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Hradidlo deskové - HRD

. Desková hradidla jsou určena k hrazení nebo regulaci průtoku vod v otevřených kanálech a v přepážkách nádrží. Hradidla sestávají z rámu, hradících desek a případně z příslušenství. Pro snadnější manipulaci jsou jednotlivé desky vybaveny závěsnými čepy. Hradidla lze navrhovat a dodávat pro šířky kanálů a výšky hrazení do 2500 mm.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Měření průtoku - MVŽ, MTP

. Na Měření průtoku v otevřených kanálech nabízí firma FONTANA R, s.r.o. měrné Venturiho žlaby - MVŽ a měrné Thompsonovy přepady - MTP. Pomocí měrného profilu umístěného do klidové zóny kanálu je dosaženo stability hladiny. Výška ustálené hladiny je snímána ultrazvukovou měřící sondou a pomocí konzumční křivky (Q= f(h)) je převedena vyhodnocovací jednotkou na údaje: okamžitý průtok, průtočné množství za den, celkové množství Q a další.
Technické údaje
Měřící profil Typové číslo Průtok ( l.s-1)
Měrný Thompsonův
přepad MTP
60 0÷10
90 0÷30
Měrný
Venturiho žlab
MVŽ
10 0÷32
15 0÷75
20 0÷190
30 0÷430
40 0÷530
50 0÷750
60 0÷1000
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference
Zpět nahoru