Doprava lisování a praní shrabků

Shrabky jsou nerozpuštěné látky, zachycené na česlích během procesu mechanického předčištění. Pro jejich dopravu dodává firma Fontana R, s.r.o. šnekové dopravníky ev. šnekové a hydraulické lisy sloužící k odvodnění shrabků a pračky shrabků (pro snížení obsahu fekálií a odvodnění shrabků).

Šnekové dopravníky - ŠD, ŠD-B

. Šnekový dopravník je zařízení určené pro dopravu shrabků a látek obdobného charakteru. Nejčastější použití šnekových dopravníků je v čistírnách odpadních vod, kde v návaznosti na česle zabezpečují dopravu shrabků od česlí do kontejneru nebo lisu. Šnekové dopravníky jsou dodávány ve dvou konstrukčních provedeních: 1. s hřídelovým šnekem - provedení ŠD, 2. s bezhřídelovým šnekem - provedení ŠD-B.


Technické údaje
Dopravované množství: do 10 m3.h-1
Průměr šneku: øD 250 až 450 mm  
Délka dopravníku: L hřídelové 1,5 ÷ 6 m
  bezhřídelové 1,5 ÷ 20 m
Úhel sklonu: α 0 ÷ 30°
Příkon pohonné jednotky: 0,75 ÷ 4,0 kW
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Šnekové dopravníky s odvodněním - ŠDO

. Šnekový dopravník s odvodněním je zařízení určené pro dopravu a odvodnění shrabků. Umisťují se pod česle nebo šnekový dopravník a zajišťuje dopravu, odvodnění a redukci objemu shrabků.
Technické údaje
Dopravované množství: do 2,5 m3.h-1
Průměr šneku: øD/d 250 / 180 mm  
Délka dopravníku: L do 6000 mm
Úhel sklonu: α 0 ÷ 30°
Příkon pohonu: 2,2 nebo 3,0 kW / 400 V
Příkon vyhřívání: 0,5 kW / 230 V
Příkon elmag. ventilu: 34 VA
Ostřikovací voda: 0,8 l.s-1 (5 min/hod.) při 0,3 ÷ 0,6 MPa
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Šnekové lisy na shrabky s promýváním - LSP

. Šnekové lisy na shrabky s promýváním jsou určeny pro promývání, odvodnění a zhutnění shrabků zachycených na česlích a k jejich dopravě do sběrné nádoby. Uplatnění nachází především v čistírnách odpadních vod za účelem snížení obsahu volné vody a organických látek ve shrabcích, čímž umožňuje hygienicky přijatelnější způsob jejich odvozu a skladování. Nerezové provedení. Výtlačné potrubí je opatřeno škrtící klapkou s možností regulace.
Technické údaje
Dopravované množství: do 5 m3.h-1
Průměr šneku: øD 200, 250, 330 mm
Délka násypky / výtlaku: L/Ld 500, 750 a 1000 / 2000 ÷ 6000 mm
Stupeň odvodnění: do 40% hmot.; 40 ÷ 60% objemově
Příkon pohonu: 1,5 ÷ 4,0 kW / 400 V / 50 Hz
Přívod promývací a ostřikové vody (při chodu): 2x elektromagnetický ventil 3/4"; 0,8 l.s-1 při 0,5 MPa, 34 VA, 230 V
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Hydraulické lisy na shrabky s promýváním - LSH-P

. Hydraulický lis je zařízení určené k odvodnění, zhutnění a dopravě shrabků zachycených na filtračním pásu česlí do kontejneru za současného promývání v násypce lisu. Nerezové provedení. Výtlačné potrubí je opatřeno škrtící klapkou, event. dle přání zákazníka.

Technické údaje
Dopravované množství: do 4 m3.h-1
Průměr pístu: øD = 265 nebo 315 mm
Velikost násypného otvoru: 500 x min. 500 mm (dle velikosti česlí)
Dopravní vzdálenost: Ld = 2000 ÷ 6000 m podle velikosti a umístění kontejneru
Stupeň odvodnění: 50 ÷ 60% objemově i hmotnostně
Příkon pohonu: hydraulický agregát 1,5 nebo 2,2 kW/ 400 V/ 50 Hz
Přívod promývací a ostřikové vody (při chodu): 2× elektromagnetický ventil 3/4“, 0,8 l.s-1 při 0,5 MPa, 34 VA, 230 V
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference

Pračky shrabků - PS

. Pračka shrabků je zařízení, které zajišťuje praní shrabků, jejich lisování a následnou dopravu do kontejneru. Využití PS představuje dosud nejvyšší stupeň úpravy shrabků za účelem dosažení jejich hygienicky nejméně závadného stavu pro další likvidaci. Uplatnění nachází především u čistíren odpadních vod, kde je umístěna přímo pod česlemi; v případě dvou nebo několika česlí v řadě, pak pod sběrným šnekovým dopravníkem. Pračka je vybavena integrovaným lisem typu LSH-P.
Technické údaje
Množství vypraných shrabků: 0,1 m3.h - 1 ÷ 2 m3.h-1
Celkový instalovaný Příkon: -dle velikosti PS 2,5 ÷ 3,5 kW / 400 V / 50 Hz
Pracovní cyklus přerušovaný (chod – klid): n a s t a v i t e l n ý
  Přívod prací vody 3 l.s-1, 0,3 MPa – 30 sec/pracovní cyklus
  plnění shrabky (průběžné) 1 min ÷ 6 hod
  praní 1 ÷ 10 min
Stupeň odvodnění shrabků: 50% objemově i hmotnostně
Řízení: rozváděčem RPS přestavitelné intervaly
  ruční chod  
  automatický chod odvozen od chodu česlí
Rozměry nádoby s pohony: l × š × v 1100 ÷ 2900 × 700 × 1300 mm
  l – délka PS závisí na délce prací komory a typu lisovacího zařízení
Pracovní prostředí: vnitřní nebo venkovní
  s omezením teploty do -20°C v provedení s dvojitým vyhřívaným pláštěm
*(při „bouřkovém“ stavu je chod česlí i PS nepřetržitý až do poklesu hladiny.
Cyklus minimální doby praní umožňuje max. průchodnost shrabků při nižší účinnosti praní)
Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s výrobcem.
. . .
Prospekt Fotogalerie Reference
Zpět nahoru